ZİYARETCİLERİN DİKKATİNE
  02.12.2021

  ZİYARETCİLERİN DİKKATİNE

  ADALET BAKANLIĞI  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/11 /2021 tarih ve 77204178.207.00/14785/122726  sayılı  yazılarına  istinaden Aralık ayı görüş tedbirleri;

  COVID-19 Pandemi sürecinde, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin belirlenen kurallar çerçevesinde 2 yakını ve 18 yaşını doldurmamış çocukları ile 1 kez açık görüş, 2 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılması, açık görüş hakkını kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hükümlü ve tutuklulara 3 kez kapalı görüş yaptırılması kararı alınmıştır.
  Bu kapsamda açık görüşler esnasında alınacak tedbirler belirlenmiş ve ziyarete gelen hükümlü tutuklu yakınlarının alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
  COVID-19 pandemi sürecinde gerek hükümlü/tutuklular gerekse ziyaretçiler açısından bulaş riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla;

  1. Kurumlara girişlerde ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacak olup; ateşi 38 derece ve üzerinde olanların ziyaretine izin verilmeyecektir.
  2. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve/veya temas öyküsü olan kişilere ziyaret izni verilmeyecektir.
  3. Ziyarete gelen kişilerin ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takması, ziyaret boyunca maskelerini çıkarmamaları gerekmektedir.

       4- Görüşme sırasında hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçiler arasına maskenin      uygun şekilde takılı olması şartıyla anlık tokalaşma, sarılmaya izin verilebilecek; ancak kesinlikle maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecektir.

       5- Ziyaret bitiminde de sosyal mesafe korunarak ziyaretçilerin kurumdan çıkışları sağlanacaktır.

        6-  Açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılmıştır.

  Adres

  Aratol Mahallesi Bahçeli Mevkii Cezaevi Küme evleri no: 4/1 MERKEZ / AKSARAY

  Telefon

  Tel:0382 213 10 65

  Fax:0382 212 76 04

  E-Posta

  aksaraytcikisaretadalet.gov.tr