KURUMUMUZ

                                                                                                                                     

                                                                        AKSARAY T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

  Kurmumuz 17/01/2020 tarihinde tarihinde hizmete girmiş olup ve bu tarihten itibaren mahkum kabulüne başlamıştır. 

  Kurumumuzun misyonu Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

  Kurumumuzda Şahısların giriş ve çıkışlarının kontrolü için göz kayıt cihazı duyarlı kapı ile el dedektörleri eşyaların kontrolü için ise xray cihazı kullanılmaktadır.

  Kurumumuzda  Kurum  Müdürü,  İkinci  müdür,  idare  memuru,  Öğretmen,   Katip,  Sağlık memuru,  İnfaz ve Koruma Başmemurları,  İnfaz ve Koruma Memurları, Teknisyen,  Hizmetli  ve Sivil memur kadroları bulunmaktadır.

  Adres

  Aratol Mahallesi Bahçeli Mevkii Cezaevi Küme evleri no: 4/1 MERKEZ / AKSARAY

  Telefon

  Tel:0382 213 10 65

  Fax:0382 212 76 04

  E-Posta

  aksaraytcikisaretadalet.gov.tr