Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

KURUMUMUZ

                                                                                                                                   

                                                                      AKSARAY T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurmumuz 17/01/2020 tarihinde tarihinde hizmete girmiş olup ve bu tarihten itibaren mahkum kabulüne başlamıştır. 

Kurumumuzun misyonu Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

Kurumumuzda Şahısların giriş ve çıkışlarının kontrolü için göz kayıt cihazı duyarlı kapı ile el dedektörleri eşyaların kontrolü için ise xray cihazı kullanılmaktadır.

Kurumumuzda  Kurum  Müdürü,  İkinci  müdür,  idare  memuru,  Öğretmen,   Katip,  Sağlık memuru,  İnfaz ve Koruma Başmemurları,  İnfaz ve Koruma Memurları, Teknisyen,  Hizmetli  ve Sivil memur kadroları bulunmaktadır.

Adres

Aratol Mahallesi Bahçeli Mevkii Cezaevi Küme evleri no: 4/1 MERKEZ / AKSARAY

Telefon

Tel:0382 213 10 65

Fax:0382 212 76 04

E-Posta

aksaraytcikisaretadalet.gov.tr